Om föreningen

Information om Uppsala HjärtLung

Protokoll  från föreningens årsmöten

Styrelsen    presenteras

I "Aktiviteter" presenteras de träningsprogram vi arrangerar

Medlemsbladen  ger en inblick i våra olika program

Bildgalleriet   har bilder från våra möten

Vill du bli medlem ?   Gå till rutan i grönt, längst ned till vänster!   (Vår medlemsavgift i Uppsala HjärtLung är 200:- / år)

Vår adress är:

Föreningen Uppsala HjärtLung
Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala

Expeditionstid Onsdagar 11-13

Vårterminens aktiviteter började vecka 2 2017 (se under Motion/Aktiviteter)

Telefon 018 - 56 09 00.    Epost:  info@uppsala.hjart-lung.se