Minnesgåva

Minnesgåva

Vår minnesgåva är ett gott alternativ till blommor

Minnesgåvan kan hjälpa i sorgen !   Du visar att du hedrar den avlidne

Bidraget, som kommer att användas i föreningens arbete, kan sändas enligt nedan!

Vi sänder ett gåvobrev till givaren som anges på blanketten.

För frågor: Vänd Dig till Eva Eriksson ( tel 018 322503)

Använd Plusgiro 17 87 09 2         

Notera: Till Minne Av   .....  Adress till anhörig .......  Givarens namn  ......

Stort Tack för ditt bidrag!