Den 12 oktober 2017

Träff för de förtroendevalda inom länets fyra föreningar

 Industriminnesföreningens lokaler i Uppsala (f.d. Nymans verkstäder), korsningen Salagatan/S:t Olofsgatan i Uppsala

Tid kl 11-17

Information från Allan Larsson