Minnesgåva

Minnesgåva

Vår minnesgåva är ett gott alternativ till blommor. För att hedra minnet av en avliden, kan ni sända en peninggåva till föreningen, Hjärt-Lung Norduppland Postgiro-nr 79 98 41 - 2  då sänder vi ett vackert  minnesblad  till den adress du uppger.

Ange på talongen:

  • Till minne Av
  • Anhörigs adress
  • Vem givaren är

Har du frågor ring gärna Ola på tel. 0293-71864.