Ge minnesgåva

Ge minnesgåva

För att hedra minnet av en avliden person kan du ge en minnesgåva till Hjärt- och Lungsjukas verksamhet i Enköping.

Hjärt - och Lungsjukas Förening skickar då ett minneskort till den adress du anger. Följande anges på inbetalningsavin:

  • den avlidnes namn
  • namn på den som skickar gåvan
  • namn och adress dit minneskortet skall skickas, anhörig eller begravningsbyrå.

Gåvan skickas till: Hjärt-och Lungsjukas Förening i Enköping. Bankgiro 5899-5457