Kalender

Kalender

 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE HJÅRTLUNG FÖRENINGEN I ENKÖPING

KALLAS DU TILL ÅRSMÖTE ONSDAGEN DEN 14 FEBRUARI 2018 KL 13.00

 PÅ VILLA SANDGATAN 1 ENKÖPING

 VARMT VÄLKOMMEN

Trivselträffar Tisdagen 

Trivselträffar Återkommer med datum och tid

Trivselträffar Återkommer med datum och tid

Vattengymnastiken  börjar 25 januari 2018 KL. 12.00
Startdatum 2018 01 25 slutar 2018-05-03

Hjärt/ Golvgymnastken börjar 29 januari 2018 KL. 11.30
Startdatum 2018-01-29  slutar 2018-04-23 

Träning på gym Magasinet start 2018-01-09 avslutar 29-05  KL. 9.00

Lunggruppen/ sittgymnastik på ABF start 2018-01-11 avslutar 2018-05-18 KL.14.00

Publicerad 2017-06-13
Uppdaterad 2018-01-17