Aktiviteter

Aktiviteter

Trivselträffar

Träffar ordnas under vår & höst med olika underhållningar.
Vidare information under kalender.

Resor

En resa sker på våren samt en till advent 

Lunggruppen

Vi träffas varje torsdag och
  • utbyter erfarenheter
  • har sittgymnastik & yoga
  • studiecirklar
  • gör utflykter
  • pratar & fikar
Anmälan till Harriet & Sören Andersson Tel. 86229

 

Hjärt & Lungräddning

Kurser anordnas varje år och leds av utbildad instruktör.
Anmälan till Sture Nordström Tel. 440825