Resultat av KOL-dagen 2016

Allmänheten testade sina lungor gratis

Testa dina lungor gratis - internationella KOL-dagen 16 november, uppmanade HjärtLungföreningen i Solna Sundbyberg personer över 35 år som är eller har varit rökare, och boende i Solna eller Sundbyberg.

Genom föreningens  samarbete med vårdcentralerna i Solna och Sundbyberg öppnade Råsunda Vårdcentral, i Solna och Hallonbergen Vårdcentral i Sundbyberg sina dörrar för allmänheten att testa sina lungor med minispirometri. Resultatet var överraskande. Ca 50 % från Hallonbergens vårdcentral och ca 35 % från Råsunda vårdcentral skickades vidare för fortsatt utredning av de som testade sina lungor. 

Vi är väldigt nöjda med uppslutningen, positivt överraskade och inspirerade att arbeta hårt för denna patientgrupp, menar Katarina Holgersson, verksamhetschef på Råsunda vårdcentral. 70 personer kom till Råsunda vårdcentral och 21 rekommenderades för vidare undersökning. De som är listade på vårdcentralen kommer att kallas, övriga rekommenderades söka på sin vårdcentral. 35 kom till Hallonbergens vårdcentral och 17 skickades vidare för fortsatt undersökning. Katarina Holgersson kommer att rapportera om resultatet inom sin grupp i Stockholms Läns sjukvårdsområde, där hon är processledare för astma/KOL-vården. 

På eftermiddagen och kvällen hade föreningen Solna-Sundbyberg öppet hus i föreningeslokalen. Fysioterapeuten Jennifer Hagberg från Sundbybergskliniken fanns på plats för samtal kring icke-medicinska behandlingsformer.  Astma-KOL-sjuksköterskan Maria Rosengren, Akademiskt primärvårdcenter medverkade och gav information. Självklart bjöd vi på kaffe och bulle. 20-tal kom till föreningen, en blev medlem direkt.

 Uppföljning

Vi gör uppfölning av denna aktivitet nästa år och hoppas att fler vårdcentraler kommer att medverka, vilket tidigare kontakter har visat på. Osökt tänker man på hur det skulle kunna se ut om samtliga vårdcentraler i Stockholms Län har öppet under en dag för test av lungorna.  

Projektstöd från riksförbundet möjliggjorde att vi kunde annonsera i lokaltidningen Mitti Solna och Mitti Sundbyberg för att nå allmänheten. Stort tack till riksförbundet. 

Anita Grandien,Ordförande, HjärtLungföreningen SolnaSundbyberg