Om oss

Om oss

En presentation                                                                                                        

Föreningen Sollentuna HjärtLung är en intresseförening för personer med hjärt-och lungproblem och andra som vill stödja vår verksamhet. För när- varande är vi cirka 130 medlemmar.

Organisationer                                                                                                                                                               Föreningen tillhör Riksförbundet HjärtLung och Länsföreningen HjärtLung i Stockholm .  För ytterligare information om Riksförbundet och Länsföreningen, se respektive hemsida www.hjart-lung.se  resp. www.hjart-lung-stockholms-lan.se

Lokalföreningens ändamål                                                                                                                                       Föreningens ändamål är att ta tillvara medlemmarnas intressen genom:

  • Opinionsbildning
  • Livsstilsförändring
  • Trygghet och gemenskap

Detta gör vi genom att

  • Anordna sammankomster med för oss aktuella och angelägna ämnen som t.ex. kunskap om olika hjärt- och lungsjukdomar, förebyggande verksamhet, kost och motion, stress, om mediciner, samhällsinformation m.m.
  • Anordna gymnastik särskilt anpassad för hjärt- och lungsjuka
  • Anordna medicinsk yoga
  • Anordna kurser i hjärt- lungräddning
  • Anordna samtalsgrupper eller enskilda samtal om hjärt- och lungsjukdomar för såväl sjuka som anhöriga
  • Anordna utflykter och julfest
  • I samband med våra sammankomster träffas vi för en stunds gemenskap och enklare förtäring

För ytterligare upplysningar om vår verksamhet kontakta någon i styrelsen.