Om oss

Om oss

Hjärt-Lung föreningen i Botkyrka-Salem

 Inom föreningen arbetar vi med följande:

  • Att sjukvården ska erbjuda hjärt- & lungsjuka de bästa vårdresurserna och den bästa rehabilitering som finns inom sjukvården. 
  • Att Landsting och kommunpolitiker ska satsa på hjärt- & lungsjuka.
  • Att erbjuda våra medlemmar aktiviteter såsom vatten- och golvgymnastik, stresshantering och samtalsgrupper, hjärt- och lungräddning, kostcirklar, harmonilära, stavgång, mm.
  • Att känna en social samvaro genom resor, fester och andra aktiviteter.

Föreningen arrangerar kurser i HLR, Hjärt-Lungräddning.

Både för organisationer, företag och enskilda icke-medlemmar. All företags-utbildning sker i samarbete med: Hjärt- och lungföreningen i Stockholms län. För information om våra kurser, bokning och kontaktpersoner klicka HÄR! (OBS: Eva Lorenz nya E-postadress: eva.lorenz39@gmail.com )

OBS: Du som gått en HLR-kurs kan rädda liv!

 Vi tackar för gott samarbete med:

  • Botkyrkabyggen för sponsringen av lokalen och för vänligt bemötande.
  • ABF för ekonomiskt stöd vid gemomförande av cirklar och andra arrangemang.

Alla är välkomna att bli medlem i vår förening!

Styrelsen

Du kan ringa eller E-posta insändare, artiklar, ändringsförslag och andra synpunkter som du har på hemsidan till: Birger Höglund. Telefon: 08-53177943, E-post: birgerhoglund@gmail.com