Om oss

Om oss

Föreningen HjärtLung Strängnäs bedriver verksamhet i Pensionärernas Hus i Strängnäs. Vi har regelbundna månadsträffar med någon form av underhållning, musik, kåserier eller föredrag.

Utifrån medlemmarnas önskemål startas och genomförs cirklar. Cirklarna kan ge information om sjukdomen och hur man kan få hjälp och stöd.

Väntjänsten har till uppgift att uppmärksamma med blommor, besöka och hjälpa personer som har svårt att på egen hand ta sig ut. Under sommaren har väntjänsten ”öppet hus” en dag i veckan. Verksamheten under sommaren avslutas med en utflykt med möjlighet att få hjälp med transport.

En stor del av verksamheten är friskvård. En gång i veckan är det gymnastik och en dag sittgymnastik. Gymnastiken utövas efter vars och ens förmåga. Det går att ta det lite lugnt eller jobba på lite extra.

Boule spelas hela året. På sommaren är det spel i Västerviken och på vintern inomhus i boulehallen på Campus. I boule tränas koordination och balans. Många steg blir det under ett pass och det kanske viktigaste är den sociala kontakten.

Expeditionen är bemannad första och tredje onsdagen i månaden mellan 10.00 och 12.00. Övriga tider enligt överenskommelse.

Ordförande Ingvar Kjellberg Tel 0152-135 28

Eftervårdsombud hjärta, Lovisa Hasselqvist Tel 016-14 30 19

Eftervårdsombud lungor, Ingrid Norberg Tel 070-562 59 13

Studieorganisatör, Ingemar Holgersson Tel.070-697 39 44