Strängnäs

Hej och välkomna till oss i Strängnäs

Föreningen HjärtLung är en medlemsförening som är helt opolitisk och religiöst obunden. Verksamheten utgår från de tre benen:

Opinionsbildning, Livsstilsförändring, Trygghet - stöd och gemenskap