Studiecirklar, utbildning

Studiecirklar, utbildning

Handarbetsgrupp

Är du intresserad av att handarbeta?
Då är du välkommen att vara med i vår handarbetsgrupp.

Vi träffas varannan tisdag kl.13.00 - 15.00 i Handikappalliansens lokaler med start 12/9. Alstren blir till vinster i de lotterier som föreningen anordnar på medlemsmöten och resor.

 Tematräffar/stresshantering

Handikappalliansen. Måndagar 4ggr med start 9/10. Ledare Ingrid Bejborn.