Kontakta oss

Kontakta oss

Postadress :

Föreningen Östra Sörmland HjärtLung
Repslagargatan 43 A
611 32 Nyköping

Tel: 0155-28 92 86
E-post: info@ostrasormland.hjart-lung.se

Expeditionen är öppen helgfria vardagar mellan
10.00-13.30 (OBS ! fredagar stängt)

Plusgiro: 69 08 37 -0
Bankgiro: 388-9656

Gåvo- och Minnesfond

Plusgiro : 50 56 54 - 0