Styrelse

Styrelse

Ordförande

Börje Länn
016-143368
ESKILSTUNA
borjelann@hotmail.com

Vice Ordförande

Ingrid Bejborn
0155-212028
NYKÖPING
ingrid.bejborn@bredband.net

Kassör

Gilbert Hugosson
0155-266170
NYKÖPING
gilbert.hugossons@gmail.com

Sekreterare

Lovisa Britt-Inger Hasselqvist
016-143019
ESKILSTUNA
brittinger.hasselquist@gmail.com

Ordinarie Styrelseledamot

Gustav Johansson
0150-661164
VALLA
gustavj@spray.se

Maj-Britt Myrbäck
016-511281
ESKILSTUNA

Ersättare i Styrelsen

Åke Eriksson
0152-16400
STRÄNGNÄS

Roger Nilsson
0155-216531
NYKÖPING

Ingrid Norberg
0152-19459
STRÄNGNÄS
ingrid_norberg@yahoo.se