Eskilstuna

 

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund arbetar för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning i frågor som berör våra medlemmarna.

En av många viktiga frågor som vi driver är att alla personer med hjärt- eller lungsjukdom ska ha rätt till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

Hej på er! Grötfesten 7/12 kl 14.00 Göran Axelsson spelar Entre 50:- 

Anmälan till Leif 0736588291 eller Ammi 0705508407 Välkomna.

Lucia den 13/12 kl 13.30 på E18 entre 20:-

Vi har planerat för 2018 enligt följande.  

Styrelsemöte 15/1- 19/3 -16/4  15/5  Medlemsmöten  25/1- 26/4 Vårfest 24/5 kl14.00

 Årsmöte 22/2 kl 14.00   

 Våffeldagen  blir den 21/3 kl 14.00