Ystad-Sjöbo-Skurup

Mer info: www.hjärtlungystad.se

Ny hemsida: www.hjärtlungystad.se

Årsmöte 

Söndagen den 25 februari 2018 kl 14.00

Rydsgårdshus, Västra Storgatan 4 Rydsgård

Efter Parentation och förhandlingar underhåller sånggruppen Sjung med HjärtLung 30 minuter

Utdelning av Årets Hjärtevän

Förtäring till subventionerat pris 75 kronor per person.

Obligatorisk anmälan om deltagande  till kansliet 0411-73066

eller Epost info@ystad.hjart-lung.se senast 11 februari 2018

Välkomna / Styrelsen

Nyheter