Om oss

Vad har hänt på vår hemsida?

2017-11-02 Lagt in nya bilder på lokalen
2017-10-11Tagit bort en del resor och lagt in Beata 
2017-08-17 Sida med nygygget i tomegatan
2017-06-07 Jan har hämtat en fana på Nationaldagen
2017-05-21 Bilder från HjärtLung dagen veckan 2017
2017-05-11 HjärtLung dagen

2017-04-22 Lag till bilder på Valfisken 2017-04-20
2017-04-14 Lagt till bilder på sittgympan och café Hjärtat
2017-03-13 Ändrat Resa till Dalarna tillägg Dalhalla
2017-03-10 Lagt in foto på Bengt och Ingrid
2017-03-01 Tagit bort Vänsterpuffarna "Årsmöte" och "Stavgång"
2017-03-01Bilder från från årsmötet
2017-03-01 Nya styrelsen inlagd
2017-02-08 Priset sänkt på Dalaresan.
2017-02-08 Helsingforsresan blir ej av.
2017-01-08 Programmet Våren 2017 inlagd
2017-01-08 Resorna är inlagda
2016-11-23 Styrelsen har blivit uppdaterad.
2016-11-23 Ny Ordförande har ordet.