På gång

På gång

bok

Planerad verksamhet

Läs vad som är på gång under 2015-2016 här

På Gång Varje Söndag

Läs dokumentet På Gång Varje Söndag

20-25 glada motionärer, med eller utan stavar, samlas varje söndagsförmiddag kl. 10.00 vid Storängsgården för att tillsammans gå en 2,5 km. lång runda i vacker natur längs Bäljaneåns dalgång. Det är medlemmar ur Hjärt- och Lungsjukas förening i Klippan och Klippans MHFavdelning som har denna gemensamma aktivitet sedan tio år tillbaka och ännu har inte någon söndag varit för regnig eller kall så att arrangemanget har behövts ställas in. Deltagarna är i alla åldrar, den yngste som deltagit har varit 5-6 år och den äldste, som deltar varje söndag är Sigvard Thomasson, nyss fyllda 96 år. Efter väl genomförd vandring på c:a ¾ timme väntar vintertid Storängsgårdens värme där medhavd förtäring intas och livets bekymmer och glädjeämnen ventileras. Vackra sommarsöndagar är naturligtvis utemiljön som lockar och då slår man upp stolar och bord på gräsplanen. Den här promenaden är en medicin som är gratis, sänker blodtrycket, minskar risken för hjärtsjukdomar, är uppiggande och "smakar gott". Den har dock en biverkning – den är beroendeframkallande.
/jeO