Canasta

Canasta

Lokal Ringstorpsgården studierummet tisdagar kl 13.00 - 17.00.

Hösttermin 2017 börjar den 29 augusti och har 15 möten.