Helsingborg

Bli medlem i Föreningen Helsingborg

Genom att bli medlem i vår förening får Du möjlighet att:

  • delta i aktiviteter som hjärt-och lunggympa, vattengympa resor och canasta.
  • delta i föreningsmöten, fester och läkarföredrag
  • delta i social gemenskap
  • erhålla tidningen Status som utkommer med 8 nummer per år.

 Föreningen startade 1941. Vi är nu ca 200 medlemmar.