Aktuellt

Aktuellt

Vad kommer att händer inom föreningen framöver?

Vi söker en vattengymnastikledare som kan avlasta vår nyvarande ledare.

Lördagar från kl.10.00 till kl.12.00

Plats: Södra sjukhuset i Ängelholm.

Kontakta ordförande för mer information.