Styrelse

Styrelse

Ordförande

Patrik Hassel
08-6560916
JOHANNESHOV
patrik.hassel@metamatrix.se

Vice Ordförande

Vakant

Kassör

Peter Bäärnhielm
KLINTEHAMN
ovide@telia.com

Sekreterare

Leif DollertSOLNA
vagens@comhem.se

Ordinarie Styrelseledamot

Klas Birgersson
073-2491799
KNIVSTA
klasb@yahoo.com

Ersättare i Styrelsen

Vakant