Om oss

Om oss

Hjärt- och Lungssjukas förening arbetar för att hjärtsjuka  och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligtHjärt- och Lungssjukas förening arbetar för att hjärtsjuka  och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.
Vi informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning i frågor som berör våra medlemmar. En viktig fråga som vi driver är att alla personer med hjärt- eller lungsjukdom ska ha rätt till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön eller ålder Medlemsavgift: 175 kronor/år