Medlemsträff

JULBUFFÉ.

Vi äter Julbuffé på Lindegårdens Värdshus lördagen den
2 december kl 13.00. Lotterier och musikunderhållning.
Pris 250 kr. Anmälan senast den 24 november.