Information & Styrelsen

Information:
Telefontid är Måndagar kl. 10-12 (tills vidare)

Styrelsen och kommittéer hälsar alla varmt välkomna att deltaga i föreningens verksamhet. Se efter i lokalpressens föreningsannonser om ev. ändringar.

Kondoleanser med en vacker minnesadress förmedlas av begravningsbyråerna

Medlemsavgiften är 175:-/person

----------------------------------------------------------------------------------------

STYRELSEN

Ordförande
Stig Theodorsson 0768 - 566 574
Rådstugugatan 3
713 31 NORA
E-mail: s.theodorsson@bredband.net

Handkassa
Mona Carlsson 070 - 55 88 293
Solhagsvägen 1 B
691 52 KARLSKOGA

Sekretare
Vigdis Christensen 0586 - 358 89
Malmhagsvägen 15 A
691 36 KARLSKOGA

Ledamöter
Yvonne Eriksson, 0586-399 17
Bengt Ingemarsson, 0586 - 352 76
Anita Stensson, 0586 - 380 25
Harry Forsman, 0586-399 17

Webbredaktör/Designer:
Tyrone Svensson
Hemdalsvägen 12
283 34 OSBY
Tel: 070 - 291 56 12
E-mail: svensson.tyrone@telia.com