Grundutbildning EVO och SO

Grundutbildning

Grundutbildning av EVO och SO i samarbete med riksförbundet i maj 2017

Alla EVO och SO i lokalföreningarna bör vara med på denna träff i maj 2017 plats Karlstad.