Om oss

Om oss

Föreningen Kalix HjärtLung har idag 450 medlemmar. Vi är en aktiv förening som drivs av ideella krafter, vilka arbetar för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Vi informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning i frågor som berör våra medlemmar,t ex beträffande Kalix sjukhus.

En av många viktiga frågor som vi driver är att alla personer med hjärt- eller lungsjukdom ska ha rätt till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.