Styrelse och Ledare

 

Ordförande:
Ronny Johansson
Raspvägen 2 961 42 Boden
Tel: 0921 - 180 10
E-post: 092118010@telia.com

Vice Ordförande:
Mona Johansson
Kyrkgatan 47 961 64 Boden
Tel: 070 - 982 01 50
E-post: monajohansson@telia.com

Kassör:
Nils Nilsson
Margaretagatan 12 A, 96135 Boden
Tel: 070 - 346 37 44
E-post: n78bmi@outlook.com

Sekreterare:
Marianne Winblad von Walter
Smaragdvägen 44 961 46 Boden
Tel: 0921 - 650 29
E-post: marianne33@hotmail.se

Ordinarie Ledamot:
Nanna Nilsson
Margaretagatan 12 A 961 35 Boden 
Mob: 070 - 577 64 51 
E-post: n78bmi@outlook.com

Ledamot ersättare:
Joel Johnsson
Kungsgatan 19 II 961 61 Boden
Tel: 0921- 537 15
E-post: fagelsang80@hotmail.com

Pia Elmgren 
Floragatan 22 961 74 Boden
Mob: 070 - 555 23 49

Britt - Marie Kjäll
Brogatan 10B 961 64 Boden
Tel: 0921 - 123 94
Mob: 073 - 089 23 94
E-post: britt.marie.kjall@bredband.net

Revisorer:
Peter Hansén
Danils gränd 5 96140 Boden
Tel: O70 - 644 45 52

Maud Eriksson
Kungsgatan 43 961 34 Boden
Tel: 070 - 644 45 52

Revisor ersättare:
Manne Forsberg
Tecknarvägen 9 96139 Boden
Tel: 0921 - 193 93

Åke Andersson
Ringvägen 25 D lgh 1102 961 36 Boden
Tel: 0921 - 172 15

Valberedning:
Sven Björkman (sam.kall.)
Östra Strandvägen 16 A 961 31 Boden
Tel: 0921-147 85

Rudolf Torneus
Kusån 5 961 98 Boden
Tel: 0921 - 640 61

Ersättare Valberedning:
Birgit Johansson
Prinsgatan 33 A 961 31 Boden
Tel: 0921 - 127 11

Webbredaktör/designer:
Tyrone Svensson
Hemdalsvägen 12 282 38 OSBY
Tel: 070 - 291 56 12
E post: svensson.tyrone@telia.com

Eftervårdsombud hjärta:
Pia Elmgren
Floragatan 22 961 74 Boden
Mob: 070 - 555 23 49

Eftervårdsombud lungor:
Mona Johansson
Kyrkgatan 47 961 64 Boden
Tel: 070 - 982 01 50
E-post: monajohansson@telia.com

Gymnastik golv:
Agneta Kristoffersson
Bävervägen 3 96168 Boden
Tel: 070 - 621 68 14

Gymnastik vatten:
Birgit Nilsson
Strandplan 1 B 961 39 Boden
Tel: 070 - 301 10 59

Birgitta Lindegren
Margaretagatan 23 B 961 35 Boden
Tel: 070 - 572 83 90

Gymnastik vatten Garnis.
Hjördis Hansén
Tel: 070 - 630 70 76

Gunilla Trast
Jakobsgatan 13 G 961 62 Boden
Tel: 0921 - 509 26

Minnestelegram:
Ulla-Britt Berkfors
Kungsgatan 15 961 61 Boden
Tel: 0921-535 72

Mottagare minnestelegram:
Birgit Johansson
Prinsgatan 33 A 961 31 Boden
Tel: 0921 - 127 11

Tyra Berglund
Kyrkgatan 5 961 33 Boden
Tel: 0921 - 159 02

Joel Jonsson
Kungsgatan 19 II 961 61 Boden
Tel: 0921 - 537 15
E-post: fagelsang80@hotmail.com

Ulla-Britt Berkfors
Kungsgatan 15 961 61 Boden
Tel: 0921 - 535 72

Resekommitté:
Nanna Nilsson
Margaretagatan 12A 961 35 Boden
Mob: 070 - 577 64 51
E-post: n78bmi@outlook.com