Styrelsen

Ordförande
Sven Hällerstrand
0961-10094
ARJEPLOG
Email: s.hallerstrand@live.se

Vice Ordförande
Vakant

Kassör
Birger Lundqvist
ARJEPLOG

Sekreterare
Lasse Lundqvist
0961-10167
ARJEPLOG
Email: lundqvist.lasse@telia.com

Ordinarie Styrelseledamot
Eva Lundkvist
096150021
ARJEPLOG

Sylvia Marklund
0961-10284
ARJEPLOG
Email: sylvia.marklund@telia.com

Ersättare i Styrelsen
Eva Renborn
ARJEPLOG

Siv Sundström
ARJEPLOG