Styrelsesammanträde 2017

 

 

STYRELSEN SAMMANTRÄDER
Kl. 16.30 i föreningslokalen följande dagar:

Måndag    30/1
Måndag    27/2
Måndag    27/3
Måndag    24/4
Måndag    28/8
Måndag    25/9
Måndag   30/10
Måndag   27/11