Övriga möten, kurser, resor

Följande aktiviteter annonseras i tidningarna

75 ÅRS-JUBILEUM sker i Maj

SOMMARRESA i Juni

KAMRATFESTEN blir i Auguisti


FÖRENINGENS ONSDAGSTRÄFFAR
Startar den 13 januari kl.13.00.