Styrelse/Adressförteckning

Ordförande:
Inga-Lill Nilsson,
Kullbergs Väg 2, 38832 Ljungbyholm
Tel. 0480 - 306 16 / 070 - 399 95 65
E-post: Pil.Nilsson@telia.com

Vice ordförande:
Ingold Karlsson,
Bredbandet 14 lgh 1002, 392 30 Kalmar
Tel 0480-461504

Sekreterare:
Karl-Erik Svensson, Djurängsvägen 35 A, 393 54 Kalmar
Tel.0480 - 152 33 / 073 - 049 52 33

Kassör:
Torbjörn Stejdahl, Klockhusgatan 7 B, 392 37 Kalmar
Tel. 0480-376 09 / 070 - 334 21 59

Ordinarie ledamot/Studieorganisatör:
Anita Johansson, Runvägen 3 D, 393 52 Kalmar
Tel. 070 - 525 58 97

Webbredaktör/Designer:
Tyrone Svensson, Hemdalsvägen 12, 283 34 OSBY
Tel: 070 - 291 56 12
E-post: svensson.tyrone@telia.com

Föreningslokal:
Nygatan 30, 2:a vån, 392 34 Kalmar Tel. 0480 - 290 72

Kalmarföreningens Bankgironummer: 545 - 1076

Länsföreningen i Kalmar län:
Ordförande Carl-Gunnar Regin Västervik Tel. 0490 - 210 77

FSO, Kalmar län:
Besöks- och postadress Nygatan 30, 2:a vån.Kalmar Tel. 0480 - 274 40