Medlemsmöten/Info 2017

Kontaktpersoner:
Ordförande: Ingegerd Karlsson tfn.0370-16698, 0372-34047
Kassör: Bengt Dynesius tfn. 0370-86436 mobil 0702-587617
Ledamot: Leif Peterson tfn. 0370-13533 mobil 0733964342

Eftervårdsombud:
EVO-lung Kerstin Wahlström tfn. 0370- 10634
EVO-hjärt Ingegerd Karlsson tfn. 0370-16698, 0372-34047

Hjärt- och lungräddning
Vår ambition I föreningen är att alla medlemmar ska ha möjlighet att lära hjärt- och lungräddning. Vi anordnar kostnadsfria kurser för alla medlemmar. Anmälan till Bengt Dynesius tfn.0370-86436 mobil 0702587617

Medlemsmöten
Vi kommer att ha medlemsmöten och på dessa möten kan du vara med och påverka vad du vill att vi ska göra i vår förening. På våra medlemsmöten i egen regi serverar vi lättare förtäring och underhållning av något slag till en kostnad av 50 kr annars 75 kr.

Medlemsavgifter
Årsavgiften för 2017 är 190: - per medlem.

Minnesgåvor
Ni som vill ge en minnesgåva efter en avliden eller vid en ev. uppvaktning kan sätta in bidrag på bankgiro 413-9523 Föreningen Värnamo HjärtLung.

OBS! HjärtLungfonden är en helt annan organisation, helt skild från vår. OBS!