Program

----------- Program hösten 2017 --------------

                                HÖSTENS MÅNADSMÖTEN TORSDAGAR KL.18.00

                               i Bergasalen på Berget om inget annat meddelas.

24 augusti        Kocken ULF LUNDBERG, Gransnäs, spelar - sjunger - kåserar.

                   Servering, lotteri. Anmälan om deltagande senast 17/8 till Solweig, tel.0140-14586.

28 september  "Att röra på sig håller livet igång" LILL SÖDERSTRÖM håller i taktpinnen.

                   Servering, lotteri. Anmälan om deltagande senast 21/9 till Solweig, tel.0140-14586.

26 oktober        "Vänner emellan!" Vi besöker ett hjälpprojekt för Litauen i Boxholm.

                            Mer information om färdsätt och tid för avresa senare! Se Annonsbladet!

                            Anmälan om deltagande senast 20/10 till Solweig, tel.0140-14586.

23 november     Doktor JOHAN WAHLSTRÖM ger oss gåda råd för bra hälsa.

                    Servering, lotteri. Anmälan om deltagande senast 16/11 till Solweig, tel.0140-14586.

14 december       Kl.17.00 "LITET JULBORD" någonstans. Plats och övrig information

                               meddelas senare! Se Annonsbladet!

                               Program och lotterier. Anmälan senast 8/12 till Solweig, tel.0140-14586.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             RESA TILL HALLINGEBERG, NÄRA GAMLEBY, 10 DECEMBER

      ADVENTSGUDSTJÄNST i en av kyrkorna och JULPROGRAMN på Hallingebergs teater.

           God mat och allt för 500 kronor. Avresa från Parkhallen. Tid meddelas senare!

                                    Anmälan senast 4/12 till Solweig, tel.0140-14586. 

                                                   Vi reser med Samuellsons Buss!

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                     "TVÅ TISDAGSTIMMAR MED AFFE & FRAZZE"

            som fixar nåt kul kl.10.00 tisdagarna 12 september, 24 oktober, 21 november.

                                         Varmt välkomna till höstens samlingar!             

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                      HÖSTENS KURSER 2017

            Gympa varje måndag hela hösten med start 4 september kl.17.00 i Norrskolan.

                                 Ledare är Barbro Johansson & Lill Söderström.

    Bokstunderna börjar 5 september kl.10.00 och pågår därefter 7 gånger varannan tisdag.

                                                        Plats:  FSTs lokal.

                                     Anmälan till Solwieg Dittmer, 0140-14586.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                INTRESSEANMÄLAN TILL HJÄRT & LUNGRÄDDNING 12 OKTOBER KL.16.00.        

                                         Anmälan till Gullvi Dahlin, 0140-311829 eller  

                                                   Ingeborg Dahlin, 0140-311744.  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------