Rapporter

Rapporter

Medlemsmöte 2014-01-14

Medlemmarna hälsades varmt välkomna. Vi tittade på Riksförbundets film,Information förhjärtsjuka. Därefter visade ordförande bilder från sina besök i Australien. Information om kommande aktiviteter gavs. Styrelsen önskar tips på olika aktiviteter vid mötena.

Goda smörgåsar slank ner. Lotteridragning med många vinster. Vår sekreterare, Elisabeth kan inte närvara på årsmötet och avtackades efter åtta år som sekreterare i föreningen.

 

HSO och alla föreningar som har lokaler där flyttar till Barnarpsgatan 19 i oktober

Exakt vilken dag det blir vet vi inte i nuläget. Det kan bli litet ändringar. Ring gärna och fråga innan du går till aktiviteterna Lokalerna ligger en trappa upp. Hiss finns.

Mer information kommer.

 

Lunchresa till Ullinge Värdshus

Fredagen den 30:e augusti bjöd Hjärt-och Lungsjukas förening i Jönköping medlemmar som är 80 år eller äldre på en lunchresa till Ullinge Värdshus utanför Eksjö.

Vi blev varmt omhändertagna i Ullinge och fick njuta av en vällagad och god lunch. Tyvärr regnade det litet men humöretvar på topp.

Hemresan gick förbi Aneby och Lekeryd.

Vi kunde också beundra Huskvarnafallet och utsikten över kommunen.

Det finns bilder i Fotogalleriet

Ann-Margreth

 

Månadsmöte tisdag 12 mars 2013

Hjärt- och Lungsjukas förening Jönköping

Ordföranden Ann-Margreth Hallquist hälsade medlemmarna och "Hovsångarna" från PRO I Hovslätt välkomna.

"Hovsångarna" som är ett 25-tal sångare och musiker med Christina Frohlund som ledare gladde oss verkligen

med härliga sånger och musik. Ordföranden tackade dem och det applåderades livligt.

Riksförbundet skickat tack till alla föreningar runt om i landet, som lagt ner mycket arbete under Hjärtemånaden.

Det har varit mycket på media. Nu hoppas vi på att politikerna tänker till.

Från och med idag kan allmänheten ringa SOS Alarm via det nya informationsnumret 113 13 - om man vill ha eller lämna information kring olyckor eller andra kriser. Med införandet av det nya numret hoppas man på att minska belastningen på nödnumret 112, som årligen tar emot cirka 3,5 miljoner samtal.

Nytt ekonomiskt stöd till tandvård för dem med störst behov. Särskilt Tandvårdsbidrag (STB) vid sjukdom eller funktionsnedsättning. Vill Du veta mer? Tala med Din läkare, tandläkare eller hygienist.

Mänskliga rättighetsdagarna i Jönköping. Informationsmöte torsdag 21 mars, kl 14,30 - 16,00. Plats

Högskolan, lärosal Ha 209.

Preliminärt är buss beställd för vårens bussresa, onsdagen den 22 maj. Vi hoppas på att 30 medlemmar är intresserade. Vi kommer bl.a. att besöka Gäse Mejeri, Ljung. "Från gräs till ost". Herrljunga "Äppelboden" och Cecarstugan. Kostnad för medlem Kronor 120:00. Under 30 medlemmar Kronor 140:00.

Nästa möte är 16 april med besök av "Bosse i Pinnahemmet". Bo Göran Karlsson kommer och berättar om boken han har skrivet och berättar "Västgötahistorier".

Vi drack kaffe och hade lotteridragning med många skänkta vinster.

Ordföranden tackade oss alla för en trevlig eftermiddag och önskade oss alla GLAD PÅSK!

Dag som ovan

Vid pennan

Elisdabeth Spjuth

Årsmöte Hjärt- och Lungsjukas förening, Jönköping

Tisdagen 12 februari hade föreningen sitt årsmöte i Immanuelskyrkan.

Årsmötet öppnades av ordförande Ann-Margreth Hallquist, som hälsade

medlemmarna välkomna.

Parentation hölls över 11 avlidna medlemmar, ljus tändes och Ann-Margreth

Hallquist läste "Underbart är kort" av Povel Ramel.

Till ordförande för mötet valdes Rolf Söderberg och till sekreterare Elisabeth

Spjuth.

Av årsberättelsen framgick att föreningen haft sex månadsmöten under året.

70-års jubileum på restaurang Guvernören med god tillslutning.

På månadsmötena har vi bl a haft besök av:

Arbetsterapeut Gunlög Ingolf som talade, förklarade och visade hjälpmedel som kan hjälpa till att höja livskvalitén.

Sjukgymnasterna Ann Engqvist och Elisabeth Häggquist gav medlemmarna en bra inblick i sjukdomen KOL och hur den påverkar livet.

Världsomseglaren Ingemar Svensson berättade om sin och hustruns idé att åka båt världen runt. Visade även film.

Besök av lucia med ett 40-tal tärnor och stjärngossar från Södra Vätterbygdens folkhögskola.

Öppet hus för medlemmar och promenader.

Till föreningens ordförande omvaldes Ann-Margreth Hallquist, till styrelseledamöter valdes Karl-Erik Käll, Elisabeth Spjuth, Maud Hertzman och Mina Nateghi. Nyvaldes Aina Käll.

Till revisor omvaldes Rolf Söderberg och Gunn Petersson.

Att representera föreningen vid årsmötet i Tranås lördag 23 mars valdes

Elisabeth Spjuth, Maud Hertzman och Mina Nateghi.

Vid nästa månadsmöte tisdag 12 mars kommer "Hovsångarna" från Hovslätts PRO att spela och sjunga för oss.

Ordförande tackade Gullan Johansson för arbetet hon lagt ner i föreningen med blommor.

Blommor fick också Rolf Söderberg och Elisabeth Spjuth mottaga.

Ann-Margret Hallquist tackades med blommor för allt arbete som hon gör för föreningen.

Årsmötet avslutades med kaffe och semla samt dragning på lotteri.

Vid pennan Elisabeth

 

Minnesanteckningar från Mötet den 15 januari 2013

Ordföranden hälsade länsföreningens ordförande Yvonne Lindholm - Andersson välkommen till oss.

Hon redovisade lite om Riksförbundets arbete under detta år.

Förbundets 35 kongress hålls i Stockholm 10 - 12 juni på hotell Clarion.

För sjunde året firas Hjärtemånaden i landet. Jönköping får besök av Riksförbundets Per Hommerberg. Det blir läkarföreläsning och sedan rundabordssamtal med våra landstingspolitiker.

Lokal: Science Park, Gjuterigatan 7, kl 17,00. Alla är välkomna även icke medlemmar

Ordförande tackade länsordförande för besöket.

Ann-Margreth Hallquist talade om att länsföreningen har sitt årsmöte 23 mars på Badhotellet, Tranås.

Föreningen har fått två nya medlemmar.

Synskadades Riksförbund i Jönköping byter namn till SRF Södra Vätterbygden, fr.o.m. årsskiftet 2013.

Resegruppen vill ha tips på saker som de kan arbeta med.

Nästa månadsmöte blir årsmötet 12 februari kl. 15.30, lilla lokalen i Immanuelskyrkan.

Ordförande tackade alla för visat intresse och hoppas på god tillslutning på nästa möte.

Vid pennan Elisabeth

 

Hjärt-Och Lungsjukas förenings månadsmöte den 16/10 hölls i Immanuelskyrkans allrum

Ordförande Ann-Margreth Hallquist hälsade alla välkomna. Särskilt välkommen var dagens gäst Ingmar Svensson. Han berättade om sin och sin hustrus ide att åka båt värden runt. Han visade även en film från Venezuelas djungler och berg. Fantastiska vyer och upplevelser.

Information från länsförenigen gavs.

Första advent.2/12 samlas vi och äter julmat. Ring Gullan, 12 39 29 för mer information och anmälan senast 25/11.

Lotteriet drogs efter gott kaffe och goda smörgåsar.

Nästa möte 13/11 uppmärksammar vi Världs-KOL-dagen tillsammans med Astma-och Allergiföreningen. Sjukgymnast Elisabet Häggkvist föreläser om KOL, olika problem och behandlingar.

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

Vid pennan

Ann-Margreth

 

HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS FÖRENING, JÖNKÖPING, hade lördagen 29 september 2012 70-årsjubileum på Restaurang Guvernören

Bengt Fält hälsade ett 50-tal medlemmar och inbjudna välkomna till eftermiddagens jubileum.

Ordförande Ann-Margreth Hallquist föredrog historik om hur TBC härjade under 40-talet. Många av våra

Medlemmar fick vistas långa tider på sanatorium. Nu har det kommit mycket bra mediciner och vårdtiden har kunnat minskas.

På 1950-talet ökade hjärtsjukdomarna och på kongressen 1961 bestämdes det att hjärtsjuka skulle höra till förbundet. Namnet ändrades då till Hjärt-och Lungsjukas Riksförbund.

Representant Birgitta Eriksson från Riksförbundet gratulerade föreningens medlemmar, överlämnade diplom och blommor och önskade föreningen lycka till i sitt arbete.

Ordförande Yvonne Lindholm-Andersson från Länsföreningen gratulerade föreningen och överlämnade present och blommor från länsföreningarna Aneby, Eksjö, Nässjö, Tranås, Vetlanda och Värnamo.

Vi fick en tre-rätters middag, som verkligen smakade gott.

Underhölls av Bo Göransson och Bo Lennings från Aneby med blandad trevlig musik, sång och trevliga historier. Uppskattades verkligen.

Ordförande Ann-Margret Hallquist tackade hedersmedlemmarna Ann-Britt Svensson och Verner Johanssonför allt ideellt arbete de lagt ner inom föreningen under många år med en bukett blommor.

Vid pennan

Elisabeth

Roligt att ni är här!

Jag vill säga ett extra hjärtligt välkommande till Ann-Britt som har varit medlem sedan början på 50-talet och Werner som har varit en klippa. Ni har båda betytt mycket för den här föreningen så njut av dagen!

Jag hoppas att ni alla har det bra och ska njuta av mat och att sången och musiken gör er glada.

En sådan här fest kräver oftast en liten historik. Jag har inte varit medlem så länge som många av er men jag ska göra ett försök.

70 ÅR är en aktningsvärd ålder för en förening!

I början av förra seklet grasserade tuberkulosen. Det fanns inga bra mediciner och man hade inte uppfunnit något vaccin. Jag tror inte vi kan förstå hur hårt livet var på den tiden. Inga fantastiska hjälpmedel eller bilar som tar oss dit vi vill m.m.

Hjärt-Lungsjukas Riksförbund Riksförbundet bildades 1939.

Tuberkulospatienter var oftast på sanatoriet en lång tid. För att göra livet litet lättare där startade man samlingsgrupper. Många fortsatte att träffas och stödja varandra sedan dom kom hem.

Jönköpings konvalescentförening bildades 1942.

Den långvariga sjukdomen tärde på ekonomin. Medlemmarna samlade in pengar som var välkomna. Särskilt vid jul. Men man ställde verkligen upp för varandra och hjälptes åt.

Man startade studiecirklar i föreningskunskap med hjälp av AB

1945 vår förening med och startade en konvalescensavdelning i Värnamo.

Länsföreningen bildades samtidigt.

På 50-talet minskade tuberkulosen. Barnen vaccinerades och kollades varje år i skolorna om dom hade skydd.

Skärmbildsundersökningar gjordes. Man hade mobila undersökningar också. En bra medicin hade kommit.

Samtidigt ökade hjärtsjukdomarna. Människor hade flyttat in till städerna. Det fanns nya industrijobb. Man arbetade på ackord. Det var nog ett annorlunda liv än det man hade haft förut.

På kongressen 1961 beslöt man att hjärtsjuka skulle höra till förbundet. Namnet ändrades till Hjärt-och Lungsjukas Riksförbund.

Nu blev det en annan inriktning. Hjärtsjuka behövde både stöd och motion. Man låg länge på sjukhus vid en hjärtinfarkt. Jag var elev på medicinklinken i Nässjö 1960 och träffade sådana patienter där. Dom fick inte gå ur sängen, tvätta sig själva eller äta mat själv den första tiden. Det är stor skillnad på dagens behandling. Då gäller det att komma på benen snabbt. En bra rehabilitering, bra mediciner, noggranna kontroller. Att ändra sina dåliga vanor är livsviktigt och kan göra susen! Man ska inte tro att man är helt frisk efter att ha fått lite nya kranskärl till exempel.

Lungsjukdomarna ökar tyvärr.

En ny tuberkulos har kommit till vårt land. Det krävs nya mediciner till den.

Många har KOL och många vet inte om det. Den största orsaken till Kol är rökning. Det finns hjälp att få men först måste man ha en diagnos.

Idag är det viktigt att vi jobbar på att alla har rätt till lika vård. Oberoende vilken sjukdom vi har. Ung eller gammal. Rik eller fattig. Vi behövs!

Och med de orden önskar jag vår förening en bra framtid!

Ann-Margreth Hallquist
ordförande

 

Vårens sista månadsmöte hölls i Immanuelskyrkan den 17 april

Drygt 30 medlemmar hade tagit sig dit för att höra Leif och Henrik Ockander spela gamla godingar. Det blev extra intressant när Leif berättade litet om hur musiken kom till och vem som harskrivit sångerna. Härligt! Bilder finns under fliken Fotogaller/möten.

Under mötet gavs också information från bland annat Riksförbund, Länsförening, HSO

Den18 maj träffas vi och äter lunch på Fjällstugan klockan 13.00.

Kostnad för lunchen är 80 kronor exklusive dryck.

Alla som är 80 år bjuds på lunchen.

Anmälan till Gullan, tfn 036-12 39 29 eller Karl-Erik tfn 036-37 25 41. Senast 13 maj.

I september firar vi 70-årsjubileum. Vi ska ha en liten fest 29 september på Restaurang Guvernören. Mer information kommer med utskicken i början av augusti.

Mötet avslutades med en önskan om en trevlig sommar och att vi träffas i höst.

Som sagt, Ha en bra sommar och lev väl!

Ann-Margreth

 

Årsmötet Alla Hjärtans Dag 2012

Som vanligt var vi i Immanuelskyrkan Allrum.

Mötet inleddes med en parentation. En tyst minut hölls för att hedra de 12 medlemmar som hade avlidit under 2011.

Rolf Söderberg var ordförande och Elisabeth Spjuth var sekreterare.

Valberedningen har gjort ett bra arbete och styrelsen består av samma ledamöter som tidigare.

Efter förhandlingar och ekonomisk redovisning tackades Presidiet med en blomma.

Aina B. avtackades för sitt arbete i resekommittén.

Även ordföranden fick en blombukett.

Sedan njöt vi av nybakta kanelbullar och vaniljhjärtan.

Teatergruppen från Hovslätts PRO gav en liten teater med eget manus som ironiserade om äldrevården. Det gav många skratt. Det är fantastiskt att ett gäng amatörer kan vara så duktiga.

Mötet avslutades med lotteridragning och information om nästa möte

Efter ett konstituerande möte fick också styrelsen packa ihop och ge sig ut i snövädret.

Ann-Margreth

 

Årets första möte gästades av Nils-Erik Reuterdahl som berättade om möten från sin tid som polis

Vi fick lyssna tillbåde roliga och tankfulla episoder. Nils-Erik har också förmågan att fånga sin publik. Underbart! Dessutom spelade han litet dragspel och sjöng.

Efter underhållningen njöt vi av hemkokt risgrynsgröt och god skinksmörgås. Sedan blev  det kaffe och kaka. Efter information blev det lottdragning och  vi gick hem efter en trevlig eftermiddag.

/ann-margreth

 

På månadsmötet i december fick vi se ett Luciatåg med ungdomar från Råslätts Unga Örnar

Vi fick också en del information från styrelsens verksamhet.

Bland annat mötet med Förbundsordförande Inger Ros.

Kommunen hade bjudit in 2 stycken till en underhållande kväll på konserthuset Spira.

Frivilligarbetet var i fokus och man berättade om det nya frivillighetscentrat på Brunnsgatan. Där kan man anmäla sig som volontär eller söka hjälp.

Efter gott Luciakaffe blev det lotteridragning .

 

Hjärt-och Lungsjukas Riksförbunds ordförande Inger Ros gästade föreningarna i Jönköpings län

Onsdagen 30 november var 20 medlemmar från länets föreningar samlade på Hotell Högland i Nässjö.

Vi hade nöjet att träffa vår förbundsordförande, Inger Ros.

Hon berättade litet om sig själv och tog reda på litet om oss. Därefter ägnades diskussionerna åt hur vi ser på vårt ideella arbete. Vilka idéer och problem vi har. Hur kan vi gå vidare? Vi samtalade också om hur avståndet mellan förbund och föreningar kan kortas.

Vi hade en mycket givande dag som avslutades med en god lunch!

Vid pennan Ann-Margreth Hallquist

 I väntan på Förbundsordförande Inger Ros drack vi litet kaffe.

 

 Förbundsordförande Inger Ros

 

Inger Ros. Yvonne Lindholm Andersson

 

Intresserade medlemmar

 

 

 Adventslunch på Restaurang Kock& Bar 2011. Det finns fler bilder i forogalleriet.

 

 Handikapprörelsens dag blev en succe i vackert höstväder och många besökare.

 

Gunnar andersson var konferencié. Musik med Bosse Klangemyr.

 

Peter Gladewitz gav information om Hjärt-lungräddning och Hjärtstartaren

 

Här visar Peter vad man ska göra vid ett hjärtstopp.

 

Christer Svenningsson och Giovanni Rojas

 

Trevliga Lottor bjöd på kaffe och hembakat bröd.

 

Vi medverkar på handikapprörelsens dag 24 september!

Peter Gladewitz visar hjärtstartaren

 

Program ”Handikapprörelsens Dag” Lördagen 24 september

10.00    Hoppborg på plats

Alla föreningar på plats

Swedbank informerar

                 Tipspromenad                            

                 Ballongbrev på plats

                 Ansiktsmålning      (Vissa tider)                                    

                 Klangemyr på plats

                 FUB:s    Rwandaprojekt      uppsatt                                

                 Hjärtstartare på plats

                 Lottorna serverar kaffe hela dagen

 

10.05        Gunnar hälsar välkommen

 

10.10        Birgit Sievers inviger / fanfar /

                   ballongsläpp

10.20        Klangemyr underhåller

 

10.30        Mattias Melin   2 låtar + intervju om

                   Rwanda

10.40        Klangemyr igen

 

11.00        Paulina+Gunnar+Christer+Annette

                 samtalar med Johan Stejerud

 

11.20        Klangemyr igen

 

11.30        Mattias Melin 2 låtar + intervju om

                   Rwanda

11.40        Paulina+Gunnar+Christer+Annette

                 samtalar med Giovanni Rojas

 

12.00        Aktiviteterna fortsätter.+ Gunnar    

                  fram till 14.00                                              

Fokus på   Rwanda                                                         

Giovanni Rojas + bilder

                 Lilla Mapalé   underhåller                         

13.40        Info / priser till tipspromenad

 

13.50        Rullstolsdans 

Ett 5o-tal medlemmar träffades på Riddersbergs Värdshus för Sommarlunch 17 augusti.

Vi njöt av god mat och trevlig miljö både ute och inne.

 

Här en bild på en av  dom trevliga och omtänksamma servitriserna.

 

 

Tisdagen 15 mars

På vårt månadsmöte får vi besök av dr. Patric Karlström. Han ska berätta om hjärtsvikt.

Ni är varmt välkomna då.

Årsmöte 2011

Tisdagen 15 februari hölls vårt årsmöte i Immanuelskyrkan.

Mötet inleddes med en parentation för att hedra medlemmar som avlidit under året.

Birger Spjuth har tillverkat en Hjärte-ljusstake och vi tände 6 ljus i denna. Efter en tyst minut spelade Guye Ydrell ”O store gud "på pianot.

Till ordförande för mötes valdes Rolf Söderberg och Elisabeth Spjuth valdes till sekreterare.

Verksamhetsberättelse, budget och verksamhetsplan godkändes av mötet. Revisorerna hade inget att anmärka på hur ekonomin skötts. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Styrelsen fick avtacka en medarbetare och hälsa en välkommen.(se under fliken ”Om oss”)

Verner Johansson avtackades för idogt arbete med gymnastiken.

Presidiet tackades med en blomma.

Ordföranden fick också en bukett med tack.

Därefter spelade Guye ett potpurri på kända melodier. Underbart fint!

Sedan njöt vi av kaffe och en hemgjord semla.

Lotteriet gav många trevliga vinster.

Vid pennan Ann-Margreth Hallquist

Föreningsmötet 7 december, 2010

Mötet hölls som vanligt i Immanuelskyrkan.. Ett 40-tal medlemmar hälsades välkomna av ordförande Ann-Margreth Hallquist. Man fick information om vårens möte och aktiviteter. Aktivitetsblad kommer att sändas ut till alla medlemmar.

Astma-och allergiföbundet och Hjärt-Lungsjukas Riksförbund har med hjälp av föreningarna genomfört en enkät i primärvården. Syftet har varit att kartlägga vården, men också att bygga upp ett kontaktnät mellan vården och dom lokala föreningarna..

Vi fick besök av ett 40-tal ungdomar från Rosenlundsskolan, som tillsammans med sin lärare Kent Ågren framförde ett luciaspel med sång och musik. Detta var mycket uppskattat.

Luciakaffe med gott bröd avnjöts.

Dragning på dagens lotteri gjordes. Många glada vinnare gick hem med fina vinster.

Ordförande avslutade mötet med att önska God Jul och ett Gott nytt åt och önskan att vi ska ses till januarimötet.

Fritt efter Elisabeths anteckningar!

God Jul och Gott Nytt År!

Ann-Margreth

möte för länets ordförande, eftervårdsombud och studieombudsman

19 november 2010

Fredagen 19 november tog vi oss till Hotell Halland i Nässjö. Syftet var att få ny information från länets ordförande, Yvonne Lindholm-Andersson, länets eftervårdsombud, Peter Gladewitz, Weronica Andersson och länsstudieorganisatör, Stig Hild.

Yvonne berättade om Riksförbundets kongress i Sollentuna 8-10 juni.

Förutom intressanta föreläsningar och val fick hon även vara med och inviga en ny Hälsans Stig i Sollentuna!

28 september var hon på ordförandekonferens. Huvudfrågorna där var bland annat visioner, marknadsföring, medlemsutveckling

Dom fick också information om en hälsodag i Rinkeby. Tuberkulos har drabbat den här platsen på senaste tiden.

Man diskuterade också hur vi kan gå vidare i vårt föreningsarbetet.

Detta ämne höll också oss sysselsatta. Vi försökte analysera nuläget. Vad har vi svagheter, hot och möjligheter. Det är svåra frågor. En del tips delgav vi varandra.

Annika Gustavsson från ABF informerade vad dom kan hjälpa till med.

Peter Gladewitz berättade om en ny enkät för Hjärtskolan och en enkät för tobaksavvänjning.

Han berättade också att det inte är någon ändring för hur Hjärt-lungräddning ska göras 

En liten defibrillator (hjärtstartare) kan opereras in i kroppen numera. Ungefär som en pacemaker.Denna åtgärd ökar nu så det är bra om vi vet vad det är.

Tyvärr så var Weronica förhindrad att komma. Det hade varit roligt att höra henne också. Hoppas att det blir en annan gång.

Det var en intressant dag och det är alltid trevligt att träffa andra föreningsmedlemmar.

Snön föll litet lätt när vi började vår hemresa, men vår chaufför rattade bilen säkert.

Ann-Margreth

ordförande

En effektiv organisation

Så heter ett studiecirkelmaterial som getts ut av Hjärt-Lungsjukas Riksförbund.

Styrelsen har gått igenom detta i en studiecirkel på 3 gånger. Det har varit en nyttig upplevelse. Vi hittade en del saker som vi kan justera och göra bättre. Gamla rutiner kan hindra framåttänkande ibland.  Det kändes också bra att hinna diskutera saker. Vår studieledare Gullan höll reda på oss så att vi inte landade långt ifrån ämnena.

Materialet var lätt att förstå och att anpassa till verksamheten.

Med andra ord var det 3 lärorika och roliga kvällar.

Ann-Margreth H.
ordförande

Utbildning för Hjärt-Lungsjukas representanter.

10-11 oktober samlades 75 stycken från Hjärt-lungsjukas föreningar i Småland och Östergötland på Ädelfors folkhögskola för utbildning.

Ett ställe där man blir väldigt väl bemött med bra boende och fantastisk mat.

I år stod Växjö länsförening för arrangemanget.

Söndagens föreläsning började med media formation.

Varför ska vi ha en hemsida och hur ska vi starta upp den. Det blev många diskussioner men vi beslutade att alla skulle försöka att ha en aktiv hemsida i slutet av år 2011.

På eftermiddagen hade vi besök av Christina Kicki Fjellström från Riksförbundet.

Hon talade om vår stora folksjukdom KOL. Vi fick också veta om projektet Lugna Lungor som snart avslutas Just nu pågår en kartläggning av Astma/Kol-mottagningarna i primärvården. Detta är ett arbete i samarbete mellan Astma och allergiförbundet och Hjärt-och Lungsjukas Riksförbund. I Jönköping finns det 18 vårdcentraler. Eftersom sammanställningarna inte är klar så får vi vänta på resultatet, men det ska bli spännande att se.

Efter en god middag och trevlig underhållning var det skönt att luta huvudet på kudden.

Söndagen ägnades åt hur vår organisation kan bli bättre och det nya studiematerialet ”En idérik mötesplats”. Stig Rann från Värmland var en eldsjäl och visade mycket kunskap.

Sedan var det Jan Linnérs tur att berätta om hur man arbetar i Skåne med studier och projekt bl. annat.

Efter gott kaffe och hembakad sockerkaka styrde vi kosan åt hemorten. Fullmatade både till kropp och själ.

Underbart att det finns så många entusiastiska frivilligarbetande människor!

Vid pennan Ann-Margreth Hallquist