Länkar

Länkar

Gunilla Dahl, lung-evo i Stockholms län;
www.kol-patienten.blogspot.com

Birgitta Eriksson, ledamot i förbundsstyrelsen och lung-evo i Västra Götaland;
www.birgittaerikssonthn.blogspot.com

Mona Johansson, ersättare i förbundsstyrelsen och ordförande i Bodens lokalförerning;
www.monaiboden.blogspot.com