Hjärt- och Lungräddning

Hjärt- och Lungräddning HLR

hlr

Utbildningar inom Hjärt- och Lungräddning

Meddelas på månadsmötena och annons i Jönköpings-Posten. Den kommer ut fredagen innan mötet.

Kontaktperson

Mina Nateghi
Tel. 036-14 89 50
Mobil 0739 580 780

Hjärt-Lungräddninghösten 2013

 

Övre och undre kortet visar Hjärt-Lungräddning hösten 2011

Från 2010. Rolf och Elisabeth lyssnar.

 

Karl-Erik tränar på hjärtkompressioner.

 Så blir det litet prat.

 

 Efter träningen och innan kaffet tog vi litet gymnastik

Sedan smakade det gott med kaffe och fralla och en liten hjärtekaka.