Länkar

Bloggar och facebooksidor

Gunilla Dahl, lung-evo i Stockholms län
KOL-patienten

Nytt hopp för KOL-sjuka
Expressen 2011-11-29

Birgitta Eriksson, ledamot i förbundsstyrelsen och lung-evo i Västra Götaland
birgitta.eriksson thn

Mona Johansson, ersättare i förbundsstyrelsen och ordförande i Bodens lokalförerning
Mona i boden

Projektet Lugna Lungor på Facebook

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds Facebooksida

Annmargreth, ordförande i Hjärt- och Lungsjukas lokalförening i Jönköping sitter också med i länsavdelningens styrelse 
Välkommen till min blogg