Styrelse

Styrelse

Ordförande

Peter Gladewitz

0380- 45374

Vice ordförande

Ella Andersson

0380- 41567

Kassör

Katarina Klasson
0380- 40989

Sektreterare

Leif Hörenius
0380- 41080

Ordinarie ledamot

Anita Johansson- 0380 - 40949

Lilian Palmgren- 0380 - 40047

Birgitta Lundh- 0760 -194996

Ersättare i styrelsen

Siv Kristensson- 0380 - 40635

Karin Karlzén- 0380 - 45038