Styrelse

Styrelse

Ordförande

John Olof Johansson
0680-108 41
070-237 12 15
SVEG
algatan9sveg@gmail.com

Vice Ordförande

Nils Hogrefe
072-557 80 52
LILLHÄRDAL
voestes@gmail.com

Kassör

Stefan Tullners
SVEG
070- 5220192
skinken@telia.com

Sekreterare

Lars-Olof Eliasson
SVEG
0680 718280 / 070-206 20 04
loesveg@gmail.com

Webbansvarig

Mats Haldosen
070-168 65 756
mats.haldosen@gmail.com

Studieorganisatör

Dorthe Suvala
0725- 578054
Lillhärdal
dorthe.suwala@gmail.com

HLR utbildningsansvarig

Kerstin Karlsson
073-82 88 218

HRPF representant

Ulla Pålsson
SVEG
algatan9sveg@gmail.com