Om oss

Om oss

Verksamhet

Föreningen Härjedalen HjärtLung bildades 1996 av några entusiaster, Axel Skoger, John-Olof Johansson, Greta Salomonsson, Åke Svensson och Erik Moberg. Den första möteslokalen var i Gamla Folktandvårdens lokaler i Sveg. Föreningen har pga sitt stora område, medlemmar och kontaktpersoner på flera platser.

Föreningen har instiftat en fond "Axelfonden" ur vilken medel används för bl.a. inköp av hjärtstartare.

Axelfondens medel kan också användas till stipendier till barn och ungdomar med hjärt- eller lungsjukdom. Förutsättningen är att man är mantalsskriven i Härjedalen.

Axelfonden har också bidragit till olika lägerverksamheter för hjärt- och/eller lungsjuka barn och ungdomar. Fonden har även lämnat gåvor till Förbundet HjärtLung att användas till forskning om hjärt- och lungsjukdomar.