Om oss

Om oss

Ordförande har ordet! 

För oss hjärtsjuka och lungsjuka är det viktigt att vi rör på oss.

Delta därför i våra aktiviteter som gymnastik, vattengympa, bad, boule och promenader, som vi anordnar till förmånliga priser.

Har du förslag till föreningen?

Framför dessa till styrelsen eller kansliet 0430-100 88  (telefonsvarare)

Medlemsavgift

Årsmötet beslöt att medlemsavgiften för 2016 och 2017 skall vara 200 kr per medlem.

Tidningsnotiser

Föreningsaktiviteter står införda i LT på tidningens andra sida. Detta är gratis för föreningen. Tyvärr kan vi inte få samma förmånliga villkor i HP. Att få aktiviteterna införda i HP skulle bli alldeles för dyrt, varför vi tvingas avstå.

Föreningens stadgar

Lokalföreningens stadgar

Föreningens kansli

HSO doktorsstigen 2, 312 31 LAHOLM
tfn: 0430-100 88 
Kansliet: Marie-Louise Sundin. tele
tid: 10.00 -14.30, Månd.-Torsd.
Karta till föreningslokalen, kansliet