Aktuellt/Rapporter

Aktuellt/Rapporter

Här följer en liten rapport från föreningens aktiveter

 Klicka här för år 2016.

År 2017.

Halmstad Hjärt Lungs Aktiviteter under sensommaren och förhösten

Sommaren har nu avverkats med dess både goda och sämre väderförhållande. Emellertid har vi alla fått möjlighet ladda våra batterier inför en skön och förhoppningsvis innehållsrik höst som avslutas med den ljusa och mysiga Jul- och Nyårshelgen.

Olika anledningar kan ligga till grund för besök vid våra träffar. Tag gärna med en kompis, som vi bjuder på fika.

Föreningen har med goda förberedelser av Gunnar Streijffert återupptagit den s.k. Hälsans Stig, en tipspromenad med kluriga frågor under insupande av friskt syre i lagom gångtakt i syfte att ge motion/kondition under trevlig samvaro. Gensvaret hade vi hoppats skulle vara större, men vi prövar olika arrangemang för våra medlemmar och kanske återkommer vi här när det passar.

Vår populära Flimmergrupp som bedrives ihop med koppling till forskare, Högskola och Halmstad Sjukhus har haft sin senaste träff på Karl Xl´s Serviceboende. Salen var välfylld och det gavs vetenskaplig information parad med hur vi kan och bör leva fysiskt och psykiskt med uppträdande besvär. Frågorna blev rikligt besvarade och både föreläsare och åhörare trivdes och kommer säkert tillbaka till nästa, den tredje träffen, som annonseras i vanlig ordning. Kaffe med tilltugg avslutade och smakade extra bra.

Internationella KOL-dagen

HjärtLungföreningen Halmstad uppmärksammade den nationella årliga KOL-dagen genom event på ICA Maxi Flygstaden. Mycket stort intresse visades vår informationsmonter och erbjudandet om gratis lungtest med s.k. spirometer. Knappt 90 personer kollade sin status och fick intressanta expertupplysningar av sjuksköterskorna från Hstd Sjukhus. Många människor stannade till och kön var stundtals lång.

 

MÅNADSTRÄFF OKTOBER

Har med god anslutning haft medlemsmöte med föredrag av Eva Berntsson-Melin

 

som berättade och kåserade om Sägner i Halland. Med mycket varierat och lärorikt
innehåll. Eva visade väldigt vackra bilder på de ställen hon besökte. Vi gavs tips
till egna utflyktsbesök ex. vis; Slingerstenen i Påarp – passa då på titta på
fåglarna, vadstället vid Hjärtevadsbron i Simlångsdalen, gravstenen vid
Färgaryds Kyrka med sina 3 huvud speglande damen med sina 2 män, vandra utmed
Nissan med vetskapen om hur Nissan fick all sin lax, Onsala Kyrka och berättelser om
Lasse i Gatan. Ja, vi fick många folkliga berättelser som ändå i viss mån kanske kan betraktas trovärdiga

MÅNADSTRÄFF SEPTEMBER

Höstens första Medlemsträff gick då Helge hade namnsdag, den 30/9 på
Karl Xl´s Serviceboende. Efter sedvanligt mingel med kaffe och smörgås, rågbröd med rikligt pålägg, tog

Sven Söderberg vid, som visar sig på fotot, och ledde en mycket aktiv/trevlig och behaglig frågesport. Det märktes att han har sin yrkesverksamhet på Kulturskolan. Han ackompanjerade frågor och information med egen musik och sång på ukulele och gitarr. Lite speciellt. Segrande lag fick suga i sig segern med vinsten en slickepinne. Skojigt inslag. Lagom till tolvslaget tog vi oss ut i dagens sköna sol och temperatur.

Vi har gemyt och trevlig samvaro vid våra aktiviteter. Hoppas få se dig någon gång framöver. 

 

MÅNADSTRÄFF APRIL

HjärtLungföreningen Halmstad  hade medlemsträff 29/4 med god anslutning. Medlemmarna serverades allmän föreningsinformation följt av en välkomponerad/berättande musikunderhållning av Stefan och Ann Möllerström med sång och piano-gitarr. Småmysigt berättande inslag ledsagade de olika låtarna ex.vis från Kalle Jularbo,Taube, Benny Andersson, Tommy Körberg. Således lärdes vi att Drömmen om Elin musiksattes för 101 år sedan under en Värmlandsresa men kom texten något senare. Kaffe och god smörgås intogs och avslutningsvis vidtog lotteri varefter alla drog vidare med en tillönskan om Skön Sommar.  

MÅNADSTRÄFF  MARS

Vår nye ordförande Lennart Almqvist hälsade de närvarande varmt välkomna.

Lennart berättade att styrelsen börjar få igång sin arbetsordning och uppdelning av alla praktiska detaljer för en rationell funktion. När det gäller det ekonomiska arbetssättet har det inneburit förändrade rutiner. Vidare har styrelsen bl a  arbetat med frågan om att få nya medlemmar till föreningen.

Styrelsen diskuterar också en hel del om vilka fördelar vi har via vårt medlemskap och framför allt vad som kan tillföras. Styrelsen har för närvarande ökat antalet arbetsmöten för att komma in i arbetsmässigt god miljö och planering inför föreningens verksamhet.

Ordföranden lämnar över ordet till civilförsvarsförbundets representant Lennart Rydén som skall tala om ”72 timmar-överlevnadsstrategi”.

Lennart talar och visar bilder om förmågan att själv hantera konsekvenserna av en kris t ex vid ett längre elavbrott som drabbar samhället. Att tillgodose de grundläggande behoven som mat, vatten, värme , sömn och information är viktigt. Det finns många sätt att hantera en kris på bl a att ha en del saker tillgängliga hemma tex batterier, konserver mm. Lennart visar en del som civilförsvarsförbundets butik har bl a en radio som fungerar i alla lägen.

Mer information finns på www.civil.se  klicka på Butik> Säkerhetsprylar och Hemsäkerhet – 72 timmar.

Träffen av slutades som vanligt med lottdragning. Kaffet och smörgåsen smakade som vanligt förträffligt. Nästa träff är den 29 april då vi får höra

Stefan och Ann Möllerström framföra  ”Vårglada visor”.

 

ÅRSMÖTE DEN 25 FEBRURARI

 

Årsmötet inleddes med att Ordföranden Åke Karlsson hälsade alla välkomna till dagens möte. Härefter håller Åke en kort betraktelse, över de som sedan senaste årsmötet gått bort. En tyst minut hålles varefter Siv Jönsson spelar en folkmelodi om saknad.

Efter vanliga inledande preludier väljs Gun Yström till  att vara ordförande vid dagens förhandlingar. Siv Jönsson väljs till mötets sekreterare. Härefter redogjordes för verksamhets- och ekonomiska berättelser. Efter att verksamheten kompletterats godkännes densamma. Den ekonomiska berättelsen godkännes och lägges till handlingarna. Efter att revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen godkännes detta.

Till föreningens ordförande väljs Lennart Almqvist som tackade för förtroendet och berättade om sig själv. Solveig Ivarsson väljs till kassör. Övriga som valdes finns angivna under rubriken ”Om oss i föreningen”.

Siv Jönsson avtackar följande uppdragstagare som avgår med blommor och en present: Åke Karlsson, Elsie Danhall, Nils-Göran Nelsson, Birgitta Karlsson Och Gunnel Bengtsson. För övriga insattser avtackades Lennart Jönsson och Solveig Ivarsson.

Vår nyvalde ordföranden Lennart Almqvist övertar ordförandeklubban från Åke Karlsson och förklarar mötet avslutat.

MEDLEMSTRÄFF JANUARI

Åke Karlsson hälsade de ca 40 medlemmarna välkomna till årets första medlemsträff. I början på ett nytt år har styrelsen fullt upp med olika saker som i stort sett har med årsmötet att göra. Bl. a kämpar vår kassör Solveig Ivarsson med ekonomin och då framförallt med bokföringen och dess bokslut som inte har stämt med verkligheten. Bokföringsmässigt kommer vi att få ett stort minustal, men ekonomiskt har vi pengar i kassan och vårt slutresultat kommer att redovisas vid årsmötet. Rehabiliteringsverksamheten har kommit igång. Fem nya medlemmar presenterade sig. Åke nämnde att Lennart Almqvist, som ej kunde komma i dag, kandiderar till ordförande för vår förening.

Valberedningen söker efter personer som kan tänka sig ta uppdrag för föreningen bla studieombud, valförrättare och HLR- instruktörer.

Iréne Andersson presenterar resor med PRO som är vår samarbetspart.

Jonas Hultgen ansvarig för akutverksamheten redogör för de renoveringsarbeten som skett och sker på akuten i Halmstad. En ny reception med övervakningskameror i fyra av rummen har skapats.  Viktigast är att patienten prioriteras på ett så bra sätt som möjligt. Man prioriters med en färg.Röd är omedelbart omhändertagande, orange kan väntetiden bli ca 30 min, gul kan få vänta upp till en timme och blå kan endera gå hem eller remiteras till den öppna vården (vårdcentral).