Om oss i Föreningen

Om oss i Föreningen

 

Ordföranden har ordet

Ärade medlem!
Ett gammalt år är till ända. Det har som alltid bjudit på både positiva detaljer och negativa händelser. Jag hoppas givetvis att det positiva överväger. Vill tro att jul- och nyårshelgerna har kunnat firas efter egna önskemål och med sitt varierande innehåll enligt kalendern.

Föreningen har stabiliserat sin ordning och struktur och bör kunna fortsätta med goda ambitioner. Ekonomi och verksamhet preciseras och sammanfattas i handlingar som är under framtagande inför årsmötet den 24 februari 2018 på Karl XI:s Servicehus med start kl 11.00, ett möte till vilket du härmed kallas. Motioner skall vara inlämnade senast 9 februari.

Ytterligare information kring årsmötet ges separat. Specificerade årsmöteshandlingar presenteras senare och kan fås hemsända om du ringer Siv Jönsson, 073-831 37 15. Handlingarna finns förstås också tillgängliga vid årsmötet. Notera datum! Vi hoppas på god uppslutning. Observera även vår nya besöksadress och föreningslokal (se längst ned på sista sidan).

Hoppas vi ses vid våra möten. Tag gärna med en kompis, som bjudes på fika.
Han/hon får gärna bli vår medlem. Väl mött! Med dessa enkla rader vill jag tacka för 2017 och önska alla en god fortsättning på 2018.

                                                                                                 Lennart Almqvist

 

Vi skickar gärna ut information om föreningen och vår verksamhet.

Om Du vill bli medlem ingår också en medlemsansökan i informationsmaterialet.

Årsavgiften är för 2018, 200 kr

     Eftervårdsombud, EVO - hjärta

     Eftervårdsombud, EVO - lunga

  • Ingvar Svensson, tfn: 035-12 08 06, Halmstad
    e-post: kopparringen21@telia.com
  • Stig Gustafsson tfn: 076 103 25 93, Halmstad
    e-post:

     Studieorganisatör