Om oss

Om oss i vår förening.

Vår vision.

Vi vill motverka uppkomst av hjärt- och lungsjukdommar. Genom omtanke, kunskap, medverka till att människor med sjukdom upplever så hög livskvalite som möjligt.

  • "Vi är en patientorganisation."
  • Vi tar vid där sjukvården slutar.

Föreningens verksamhet
HjärtLungs verksamhet vilar på tre kärnområde

  • Opionsbildning
  • Livstilsförändring
  • Trygghet-Stöd-Gemenskap

VÄLKOMNA ATT TA DEL AV VÅR VERKSAMHET.
Vi arbetar för att alla medlemmar ska känna glädje i vår verksamhet.
Att hjärtsjuka och, lungsjuka och anhöriga ska känna stöd och vara en resurs i rehabiliteringen.

           EFTERVÅRDSOMBUD LUNGOR
Harriet Stenberg, tfn: 0346-153 44
mobil: 0709-60 09 82,
e-post: harriet.stenberg@gmail.com
May-Britt Persson, tfn: 0346-438 26
mobil: 070-364 38 26,
e-post: maybritt.persson@gmail.com

         

       EFTERVÅRDSOMBUD HJÄRTA
       Lennart Fast, tfn: 0346-162 74
       mobil: 070-55 62 75, 
       e-post: fast.lennart@telia.com
 

          Kontaktperson:  Jan-Bertil Carlsson tfn: 0346-821 31, mobil: 070-877 91 25
e-post:  jb.carlsson @telia.com 

Stadgar i Föreningen