Motionsverksamhet

Motionsverksamheten 2017.

Föreningens Motionsverksamhet består av Sittgympa, Stavgång och Vattengymnastik  
Anmälan som är obligatorisk till vår sammordnare är I
Ingela Walldén tfn: 070-548 97 95, e-post:
 dorothea90@live.se

                    

Sittgympa på sex ben i sammarbete med   
Måndagar kl. 10.00-11.00
Onsdagar kl. 15.00-16.00,

                  Stavgång

 Start Boulhallen Vallarna Tisdagen kl. 09.30  den 5 sept. - avslut den  31 okt 9 ggr Kontaktperson Britt Bengtsson tfn. 070-995 75 16

           

 

Måndagar kl. 13.00, Torsdagar kl.09.00.
Kontaktperson i Boulekommitten: Ingela Walldén tfn: 070-548 97 95 
e-post: dorothea90@live.se

HjärtLung Boul Hemsida:  http://www.laget.se/HJARTLUNG

Gert Bengtsson Webbmaster