Hjärt och Lungräddning

Hjärt och Lungräddning

                                        Utbildning Vuxen-D-HLR

                                 

Hjärt Lungräddning med Luftvägstopp 
Användning av hjärtstartare, så att så många som möjligt kan hantera den Alla rekomenderas att uppdatera sina kun
VUXEN-HLR OCH LUFVÄGSTOPP MED HJÄRTSTARTARE

Anmälan till Lisbeth Fast tfn: 0346-162 74,  mobil: 070-297 84 03.

INSTRUKTÖR OCH YTTERLIGARE INFORMATION MARIE SUNNENELL TFN: 0739-23 97 11, E-POST: majsan80@hotmail.com

Länk till Hjärtstartareregistret: http://www.hjartstartarregistret.se/ 
Länk till HLR-rådet: http://hlr.nu/

Svenska HLR rådets nyhetsbrev Maj 2016 klicka här

Föreningens nya brochyr om HLR