Bilder

Bilder

Vill du titta på bilder från 2009? Klicka här

Medlemsmöte med födelsedagsfirande lördag den 15 november 2014

Medlemmar som fyllt jämna år under 2014 gratulerades vid mötet. Åldrarna varierade mellan 70 - 85 år.

De som uppvaktades på mötet var Erland Eriksson, Rolf-Börje Nugos,Gunnar Karlsson, Ann-Catrine Persson, Tore Åström, Sven-Erik Jansson, Bengt-Göran Källman och Ingemar Lantz.. (Foto: Ann-Marie Jonsson-Svahn)

Från studiecirkeln "Stresshantering" som startade den 17 mars 2014.

Föreningens studieorganisatör Ann-Mari Jonsson-Svahn arrangerade genom ABF en studiecirkel om stresshantering och bedrivs i ABF-lokalen i Söderhamn. På bilden deltagarna fr.v. Anita Andersson, Margareta Karlsson, Irja Juntto, Inger Flodin, cirkelledare, Lars-Göran Halvarsson och Ann-Mari Jonsson-Svahn. Deltagare är också Bengt-Göran Källman som tagit fotot. 

Medlemsmöte med födelsedagsfirande den 9 nov. 2013

 

 Medlemmar som fyllt jämna år under 2013 gratulerades vid medlemsmötet. Åldrarna varierade från 50 - 90 år. De som uppvaktades vid mötet var Gerd Jonsson, Doris Svensson, Karin Nilsson, Ingrid Andersson, Sune Salén, Ingrid Sköld, Ulla-Britt Sjölin, Stig Hedberg, Britt-Inger Nugos, Birgitta Rickardt, Owe Pettersson, Berit Olovsson, Irja Juntto och Liselott Wannberg. För musikunderhållning svarade pianisten Tobias Arvidsson, Söderhamn. (foto: Bengt-Göran Källman)

 

Medlemsmöte med födelsedagsfirande den 10 nov. 2012

/

Medlemmar som fyllt jämna år under 2012 gratulerades vid medlemsmötet. Åldrarna varierade mellan 70 till 85 år. De som uppvaktades på mötet var Gunhild Ohlsson, Sylvi Norrbom, Nore Bjelkendal, Teno Savikko, Birger Sundén, Ingrid Svensson, Sten-Ove Larsson, Anita Andersson, Torborg Sikeborg, Anti Juntto samt Margareta Wiksten. De uppvaktades med blomma och present. Det serverades även smörgåstårta samt kaffe med kaka. För underhållning med visor av Allan Edwall, Cornelis Vreeswijk m.fl. svarade Roger Andersson, Gävle. (foto B-G Källman)

 

Medlemsmöte med födelsedagsfirande den 12 nov. 2011

18 medlemmar som fyllt jämna år under 2011 gratulerades vid mötet. Åldrarna varierade från 60 till 90 år. Jubilarerna var Lizzie Enbom, Valter Haglund, Folke och Rut Glamsta, Astrid Nyström, Egil Holst, Wilmer Johansson, Lennart Ljungqvist, Gunnar Karlsson, Barbro Pousette, Maj-Lis Säll, Sven-Olov Rask, Sven-Erik Säll, Bengt-Hultman, Maj-Britt Wannberg, Torbjörn Pettersson, Stig Nordh och Ann-Marie Jonsson-Svan. För underhållning med sång och musik svarade Classe Sigvardsson. (foto: B-G Källman)

Medlemsmöte med födelsedagsfirande den 13 nov. 2010

Medlemmar som firat jämna födelsedagar under 2010 uppvaktades med ros och present från föreningen. Åldrarna varierade mellan 60 - 85 år. Bakre raden fr.v.Eivor Nyrén, Bennert Säll och Alve Heimer(delvis skymda), Åke Larsson och Ingemar Granlund. Främre raden fr.v. Aina Nilsson, Berit Rask, Inga-Britt Johansson, Ann-Kristin Larsson, Jan Sandgren, Yngve Englund samt Sören Larsson. (Foto B-G Källman) 

För underhållning med dragspelsmusik svarade Sven-Erik Säll och Torsten Wernersson. (Foto B-G Källman)