Söderhamn

Vi tar vid där sjukvården slutar och är 229 medlemmar.

Föreningen HjärtLung Söderhamn

Vi är en av de lokala föreningar som finns runt om i landet. Som medlem får du ta del av de aktiviteter som föreningen arrangerar. Lämna gärna önskemål på aktiviteter som ni själva skulle vilja ha med. Det kan vara motion som är anpassad för dig som hjärt- eller lungsjuk, både på land och i vatten. Vi gör utflykter tillsammans, startar studiecirklar och ger varandra ett gott stöd. Och så säger vi ifrån om den vård och behandling vi har rätt till försämras i vår region. Dessutom får du medlemstidningen Status som kommer ut sju gånger per år.

Medlemsavgiften för 2017 är 150 kr/person

Har du någon i din bekantskapskrets som är hjärt-och lungsjuk? Berätta då om föreningen och bjud med dem på något av våra medlemsmöten.

Intresserad? Ring kontaktpersoner om du har frågor.

Stöd Hjärt-och lungsjukas Förening på Bg. 5429-7262